2035: de impact van netcongestie in de toekomst

Als we geen extra maatregelen treffen voor ons laagspanningsnet, voorspellen de netbeheerders dat tot 2030 meer dan 350.000 kleinverbruikers voor een flinke uitdaging komen te staan door netcongestie. Dit is slecht nieuws voor huishoudens, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hierdoor kunnen de komende jaren zowel problemen door onderspanning als overspanning ontstaan.

  1. Onderspanning en overspanning
  2. De gevolgen
  3. De oplossing
  4. Batterij als oplossing

Onderspanning en overspanning

Onderspanning treedt op wanneer de elektrische spanning in het systeem lager is dan de normale werkspanning. Bij onderspanning happeren elektrische apparaten en flikkeren de lampen. Dit zal een probleem worden voor 350.000 kleinverbruikers. Daarbovenop krijgen zo'n 750.000 energieverbruikers te maken met overspanning. Beide gevallen veroorzaken problemen voor de betrouwbaarheid en de levensduur van elektrische apparaten. Deze situaties benadrukken het belang van een stabiele en goed gereguleerde elektrische spanning voor een efficiënte werking van elektrische apparaten.

De gevolgen

De impasse die veroorzaakt wordt door transportschaarste heeft grote gevolgen. Het netwerk wordt minder stabiel en er zullen in de toekomst momenten komen waarop huishoudens en bedrijven niet genoeg stroom kunnen leveren of ontvangen om elektrische apparatuur te laten draaien. Het kan zelfs de landelijke duurzaamheidsambities beïnvloeden, met mogelijk extra vertragingen in nieuwe woningbouw en het plaatsen van publieke laadpalen voor elektrische auto’s.

Ook wanneer je zelf veel energie opwekt via jouw zonnepanelen heeft de blijvende netcongestie invloed op jouw energiegebruik. Bij overspanning mag je geen elektriciteit meer terugleveren aan het net. Dat betekent dat jouw PV-omvormer uitschakelt en jouw zonnestroom tijdelijk niet beschikbaar is.

De gevolgen van laagspanningscongestie manifesteren zich lokaal, op het niveau van individuele aansluitingen, of op buurt- en wijkniveau. Dit klinkt klein, maar heeft op grote schaal gevolgen voor al die kleinverbruikers en huishoudens die afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet om in hun dagelijkse energiebehoefte te voorzien. Hoewel laagspanningscongestie geen dealbreaker is voor de regionale of landelijke stroomvoorziening, bestaat er wel een risico dat grote problemen met laagspanning overgaan in een groter probleem. Daarnaast hebben problemen in het hoog- of middenspanningsnet een effect op de onderliggende laagspanningsnetten, waardoor kleine problemen snel verergeren. Aangezien 2035 nog ver in de toekomst ligt is het lastig te voorspellen op welke schaal dit zal gebeuren.

De oplossing

Als er geen blijvende, grote oplossingen komen, zien netbeheerders het somber in voor maar liefst anderhalf miljoen Nederlandse huishoudens tegen 2035. Knelpunten in het elektriciteitsnet zullen steeds zichtbaarder worden, met als gevolg toenemende overspanning, storingen, wachttijden voor aansluitingen en/of terugleverbeperkingen.

Voor netbeheerders is het duidelijk: netverzwaring is de meest toekomstbestendige maatregel om netcongestie aan te pakken. Berekeningen van Netbeheer Nederland voorspellen dat we tegen 2030/2035 tussen de 37.000 (+39%) en 54.000 (+57%) extra elektriciteitshuisjes moeten bouwen. Daarnaast zal er zo'n 80.000 tot 105.000 km kabel bij moeten komen om netverzwaring te realiseren.

Het bouwen van nieuwe elektriciteitshuisjes is niet alleen een gigantische klus, maar in de praktijk doemen er allerlei moeilijkheden op. In bestaande wijken is het lastig om ruimte te maken voor nieuwe elektriciteitshuisjes. Ook in nieuwbouwwijken lopen netbeheerders tegen weerstand aan. Nieuwe bewoners zijn bijvoorbeeld bang voor uitzichtbelemmering. 

Daarnaast vraagt het bouwen en aanleggen van deze netverzwarende maatregelen om aanzienlijke mankracht.. In de praktijk blijkt het lastig om voldoende kundig personeel te vinden. Ook lokale procedures en regels spelen mee. Dit alles leidt tot flinke, voorspelde vertragingen bij het verzwaren van laagspanningsnetten. 

Batterij als oplossing

Batterij-opslag vormt een veelbelovende oplossing voor de uitdagingen van netcongestie in laagspanningsnetten. Door overtollige energie op te slaan op momenten van lage vraag en deze vrij te geven tijdens piekuren, kunnen batterijsystemen de druk op het elektriciteitsnet aanzienlijk verminderen. De Kiwatt Batterij biedt niet alleen de mogelijkheid om fluctuaties in vraag en aanbod te balanceren, maar is ook een handig hulpmiddel om de spanning in het net te stabiliseren. Als je overweegt om de stap te zetten naar duurzame energieopslag met een Kiwatt Batterij heb je vast vragen. Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies. Door ondertussen de Quick Scan uit te voeren, krijg je een beeld van de batterij-oplossing die bij jouw situatie past. Zo heb je een toekomstbestendige oplossing in handen.

Bron: tweedekamer.nl

Kiwatt Batterij Brochure

Heeft u een onderneming en bent u geinteresseerd in een Kiwatt Batterij? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Via de live chat

Lees ook deze artikelen eens

externalId=kiwatt-news-detail-1.1.3.3.2&filter[active]=1&filter[not uuid]=df11b4eb-9f07-4062-969c-bb79c977ebb5&sort=date.desc