Brieven met dreigende taal van uw netbeheerder, wat nu?

Als bedrijf zet u uw energie in om het beste uit uzelf en uw bedrijf te halen. Zonne-energie zet u in om uw machines te laten draaien, uw computers te laten werken of om de lichten te laten branden. Wanneer u afspraken heeft met uw netbeheerder over de hoeveelheid energie die u afneemt of aanlevert, probeert u deze afspraken uiteraard na te komen. Toch kan het voorkomen dat dit niet lukt. Sommige netbeheerders gaan hier begripvol mee om, maar andere reageren hierop door brieven met heftig verwoordde of zelfs dreigende taal naar uw bedrijf te sturen. Wat kan u in dit geval doen?

Overschot of tekort aan energie

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen waarom bedrijven met zonnepanelen soms een overschot aan energie hebben. Zonnepanelen produceren elektriciteit op basis van de beschikbare zonnestraling. Tijdens perioden van intense zonne-energie wordt er door de zonnepanelen soms meer energie opgewekt dan de energiebehoefte van uw bedrijf. Kortom, u heeft energie over. Deze kan, na gemaakte afspraken, worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Hetzelfde kan in tegenovergestelde richting gebeuren, wanneer uw zonnepanelen minder energie opwekken dan u heeft afgesproken om op te leveren aan uw netbeheerder. Uw netbeheerder heeft in de capaciteitsberekening uw op te leveren energie meegerekend en ontvangt deze nu niet. Wanneer de vraag hoog is kan dit leiden tot capaciteitsproblemen.

Waarom vindt uw netbeheerder dit vervelend?

Alhoewel het terugleveren van energie aan het net een positieve bijdrage levert aan de overgang naar duurzame energie, kan het voor netbeheerders een uitdaging zijn om de fluctuaties in het energieaanbod en de vraag naar energie effectief te beheren. Netbeheerders moeten er namelijk voor zorgen dat het elektriciteitsnet stabiel blijft en de energieproductie en -consumptie in evenwicht is. Wanneer een bedrijf consistent een overschot aan energie terug levert, kan dit leiden tot onvoorziene belasting op het netwerk en mogelijke operationele uitdagingen voor de netbeheerder. Congestie is vervelend voor uw netbeheerder, maar ook voor gebruikers op het energienet. Ook een verhoogde vraag naar energie kan ontwrichtend werken voor het energienetwerk.

Brieven met dreigende taal

In plaats van het zoeken naar constructieve oplossingen om deze uitdagingen aan te pakken, lijken sommige netbeheerders te vertrouwen op brieven met dreigende taal als een middel om bedrijven te ontmoedigen. Uiteraard is dit geen duurzame of productieve benadering van het probleem. Dreigbrieven creëren onzekerheid en kunnen u als eigenaar van een bedrijf ontmoedigen om te investeren in hernieuwbare energieopwekking. 

Het is daarom belangrijk dat netbeheerders en bedrijven samenwerken om de energietransitie te bevorderen en de uitdagingen rondom het evenwicht op te lossen. Bijvoorbeeld door te investeren in technologieën zoals slimme energiemeters en geavanceerde energiebeheersystemen, waarmee zowel bedrijven als netbeheerders een beter inzicht krijgen in het energieverbruik en de energieproductie. Door deze gegevens te analyseren en slim in te zetten, kunnen netbeheerders het netwerk beter beheren en bedrijven ondersteunen bij energieopwekking en -consumptie.

Oplossingen

Bovendien kunnen netbeheerders investeren in infrastructuurverbeteringen om het gemakkelijker te maken om energie te transporteren. Dit is uiteraard al jaren een (dreigend) probleem, waar nog onvoldoende op in gespeeld wordt door de netbeheerder. Hierbij kan de netbeheerder ook kiezen voor voldoende opslagfaciliteiten voor energie. Ook bedrijven kunnen hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door een Kiwatt Batterij aan te schaffen. Alle niet gebruikte, maar wel opgewekte zonne-energie, kan hierin worden opgeslagen voor gebruik op een later tijdstip. Het is ook mogelijk om deze opgeslagen energie terug te leveren aan het energienet op een moment dat er veel vraag, maar weinig aanbod is.

 

Wat kunt u doen?

Als uw bedrijf dreigende brieven ontvangt van uw netbeheerder is het belangrijk om op een constructieve manier met deze situatie om te gaan. Het is begrijpelijk dat u schrikt van deze situatie of boos bent over de manier waarop de brief verwoord wordt. Daarom is het goed om te weten dat u verschillende stappen kunt ondernemen wanneer deze situatie zich voordoet:

Neem contact op met de netbeheerder

Neem direct contact op met uw netbeheerder om de brief te bespreken. Vraag om verduidelijking van de situatie en ga het gesprek aan om samen tot een passende oplossing te komen. Probeer ondanks eventuele frustratie of boosheid uw verhaal openlijk en respectvol voor te leggen. Indien u al stappen heeft ondernomen om uw energieconsumptie terug te dringen of de aanlevering van energie te verhogen, legt u dan uit welke maatregelen u al heeft genomen om het probleem op te lossen.

Zoek naar technische oplossingen

Bespreek met de netbeheerder of er technische oplossingen zijn die kunnen helpen bij uw energieproductie en -consumptie. Producten, zoals slimme energiemeters of energieopslagsystemen zoals een Kiwatt Batterij helpen u om uw energiebeheer efficiënt te regelen.

Zoek naar juridisch advies

Ondanks uw pogingen om de situatie op te lossen, kan het voorkomen dat u er niet uitkomt met uw netbeheerder. Als de dreigende brieven aanhouden of als de situatie escaleert, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Zo bent u als bedrijf goed op de hoogte van uw rechten en verantwoordelijkheden. Daarnaast kan een gespecialiseerde advocaat u helpen om juridische stappen te zetten.

Neem contact op met brancheorganisatie

Wellicht zijn er meerdere bedrijven binnen uw branche die te maken krijgen met dreigende brieven vanuit de netbeheerder. In dat geval kan het behulpzaam zijn om contact op te nemen met relevante brancheorganisaties, overheidsinstanties of andere belanghebbenden. Hierdoor staat u samen sterk.

Bent u benieuwd hoe u met behulp van een Kiwatt Batterij overtollige energie gemakkelijk opslaat? Wij nemen u graag mee in de wereld van energieopslag. Neem bijvoorbeeld contact met ons op via ons contactformulier of vraag direct een offerte aan. Uiteraard bent u ook welkom voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek op onze locatie in Ede. 

Kiwatt Batterij Brochure

Heeft u een onderneming en bent u geinteresseerd in een Kiwatt Batterij? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Via de live chat

Lees ook deze artikelen eens

externalId=kiwatt-news-detail-1.1.3.3.2&filter[active]=1&filter[not uuid]=07114336-ccb7-4165-a62c-654416ff2af7&sort=date.desc