Netbeheerder kan nieuwe aansluiting niet aanleveren. Wat nu?

Op veel plekken in Nederland is het elektriciteitsnet overbelast. Hierdoor is er bijna overal een (tijdelijke) stop van nieuwe aansluitingen op het stroomnet. Het afnemen van meer energie is door deze stop geen optie. Netverzwaring, waarbij uw aansluiting wordt opgeschaald, is hierdoor ook onmogelijk. Bouwplannen om uit te breiden of de aanschaf van nieuwe machines moeten hierdoor worden uitgesteld. Dit heeft gevolgen voor uw plannen als ondernemer. Gelukkig is er een oplossing: de Kiwatt Batterij.

Wat is een netverzwaring?

Wanneer u meer energie wilt gebruiken komt er een moment dat uw huidige aansluiting onvoldoende is om de vraag bij te houden. Op dat moment zult u de aansluiting moeten opschalen. Hierdoor kan uw energieaanbieder grotere hoeveelheden stroom leveren, zodat het geleverde vermogen aansluit bij de vraag van uw apparatuur. Netverzwaring is ook noodzakelijk wanneer u grootverbruikers wil benutten. Denk hierbij aan zware machines, airconditioning in uw pand of een laadpaal. Met een netverzwaring wordt het vermogen van uw netaansluiting verhoogd, zodat u meer energie tegelijkertijd kan gebruiken. Meestal gebeurt dit door het type netaansluiting te wijzigen. In uitzonderlijke gevallen is het zelfs nodig om nieuwe kabels te leggen.

Waarom wordt netverzwaring steeds moeilijker?

Er is een hele simpele reden dat uw bedrijf niet in aanmerking komt voor een netverzwaring: het stroomnetwerk zit vol. De overbelasting van het elektriciteitsnet wordt veroorzaakt doordat de vraag groter is dan de ruimte voor aanbod. Er zijn verschillende redenen voor dit verschijnsel te noemen:

1. Digitalisering

Veel zaken die wij vroeger analoog regelden lopen nu via computersystemen. De servers en overige systemen vragen veel stroom.

2. Elektriciteit vervangt gas
Veel consumenten vervangen een gasaansluiting door het gebruik van elektriciteit. Bij nieuwe bouwprojecten wordt geen gasaansluiting meer toegepast. Dit levert een verhoogde vraag op qua elektriciteitsgebruik.

3. Elektrisch rijden
De grote vraag naar elektrische auto’s brengt ook een grote vraag naar elektrische laadpalen met zich mee.

4. Uitbreiding bestaande bedrijven
Zodra een bedrijf groeit, neemt ook de vraag naar energie toe

De oplossing: een Kiwatt Batterij

Wanneer u uw productie opschaalt of investeert in nieuwe machines wilt u deze direct kunnen inzetten. Om te voorkomen dat u moet wachten met uitbreidingen is een Kiwatt Batterij de ideale oplossing. De door u opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen in de batterij. Vervolgens kiest u zelf wanneer u deze energie inzet. Op deze manier kunt u zonder netverzwaring toch gebruik maken van uw apparatuur. Zo hoeft u niet te wachten totdat het mogelijk is voor uw netbeheerder om de gewenste aansluiting te leveren. Bovendien profiteert u maximaal van uw eigen opgewekte (zonne)-energie. 


 

Kiwatt Batterij Brochure

Heeft u een onderneming en bent u geinteresseerd in een Kiwatt Batterij? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Via de live chat

Lees ook deze artikelen eens

externalId=kiwatt-news-detail-1.1.3.3.2&filter[active]=1&filter[not uuid]=7fac0f7c-7050-47bd-94ce-f91e90ca7d34&sort=date.desc