Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.
externalId=kiwatt-veelgestelde-vragen-1.1.2.1.1.1.2&filter[active]=1
Is een batterij de oplossing voor netcongestie voor mijn bedrijf?

Een batterij kan een effectieve oplossing zijn om netcongestie te beheren door energie op te slaan tijdens lage vraag en deze te leveren tijdens piekmomenten, waardoor de afhankelijkheid van het net vermindert.

Wat is de rol van EMS binnen netcongestie?

EMS (Energy Management System) speelt een cruciale rol bij het beheren van energiestromen binnen een netwerk, optimaliseert het energiegebruik en helpt bij het verminderen van congestie door efficiënter energiebeheer.

Wat zijn de oorzaken van netcongestie?

Oorzaken van netcongestie omvatten toegenomen vraag naar elektriciteit, fluctuerend aanbod door hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, en verouderde of ontoereikende infrastructuur.

Verschilt netcongestie per provincie?

Ja, netcongestie kan variëren per provincie, afhankelijk van lokale energievraag, aanbod en infrastructuur.

Wat is netcongestie?

Netcongestie treedt op wanneer de vraag naar of het aanbod van elektriciteit de capaciteit van het energienet overschrijdt, wat kan leiden tot stroomuitval of andere problemen.

Hoe kan ik netcongestie in Noord-Holland vermijden?

Je kunt netcongestie vermijden door te investeren in een energieopslagsysteem zoals de Kiwatt Batterij. Hiermee sla je overtollige energie op en gebruik je deze tijdens piekuren, wat de druk op het net vermindert.

Zijn er specifieke maatregelen tegen netcongestie in mijn provincie?

Elke provincie, waaronder Noord-Holland, neemt unieke maatregelen om netcongestie aan te pakken. Klik op jouw provincie op onze landkaart om meer te weten te komen over de specifieke initiatieven en oplossingen.

Hoe helpt een Energy Management System bij netcongestie?

Een EMS helpt bij het optimaliseren van energiegebruik door vraag en aanbod efficiënt te beheren, waardoor de impact van netcongestie op je bedrijf wordt verminderd.

Waarom is energieopslag belangrijk voor mijn bedrijf?

Energieopslag helpt bedrijven kosten te besparen, de betrouwbaarheid van de energievoorziening te verbeteren en de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet te verminderen.

Wat is energieopslag?

Energieopslag verwijst naar het vastleggen van energie die op een bepaald moment wordt opgewekt om deze later te gebruiken wanneer de vraag groter is of het aanbod lager.

Kan peak shaving helpen bij het beheren van energiekosten?

Ja, door pieken in het energieverbruik te verminderen, kun je de kosten die gepaard gaan met hoge energietarieven tijdens piekuren verlagen.

Waarom is peak shaving belangrijk voor mijn bedrijf?

Peak shaving helpt onverwachte kosten te voorkomen, de betrouwbaarheid van je energievoorziening te verbeteren en het risico op afsluiting door je netbeheerder te verminderen.

Hoe zorgt energieopslag voor een duurzamer energiebeheer?

Door energie op te slaan wanneer deze overvloedig en goedkoop is en te gebruiken wanneer deze schaars en duurder is, dragen bedrijven bij aan een meer stabiel en duurzaam energienetwerk.

Welke voordelen biedt energieopslag voor bedrijven?

Voordelen zijn onder andere kostenbesparingen, verhoogde energiezekerheid, vermindering van piekbelastingen en een lagere ecologische footprint door efficiënter energiegebruik.

Hoe werkt een energieopslagsysteem?

Een energieopslagsysteem, zoals de Kiwatt Batterij, slaat overtollige energie op wanneer de vraag laag is en geeft deze energie vrij wanneer de vraag hoog is, waardoor piekbelastingen worden gemanaged.

Wat is peak shaving?

Peak shaving is het proces van het verminderen van pieken in het energieverbruik door energie op te slaan en vrij te geven tijdens momenten van verhoogde vraag.

Wat maakt een EMS uniek in combinatie met een batterij?

Een EMS in combinatie met een batterij biedt geavanceerde gegevensverzameling en analyse, real-time monitoring en de mogelijkheid om automatisch energiebeheer uit te voeren.

Hoe kan een batterij pieken in energieverbruik verminderen?

Een batterij fungeert als een energieopslagsysteem en de basis van een intelligent energiebeheersysteem (EMS), waardoor je volledige controle hebt over je energieverbruik en pieken kunt verminderen.

Wat zijn de risico's van niet beheren van energiepieken?

Niet beheren van energiepieken kan leiden tot onverwachte kosten, verstoringen op de energiemarkt en mogelijke afsluiting door je netbeheerder.

Hoe integreert een batterij met een EMS?

Een batterij fungeert als energieopslagoplossing en werkt samen met een EMS om je energieverbruik in real-time te monitoren, regelen en optimaliseren.

Wat is een energiemanagementsysteem?

Een EMS is een systeem dat je energieverbruik bewaakt, controleert en optimaliseert, met als doel milieuprestaties te verbeteren en kosten te verlagen.

Hoe werkt een EMS?

Een EMS verzamelt gegevens over je energieverbruik, analyseert deze, geeft een overzicht van verbruikspatronen, biedt inzichten in energiebesparende mogelijkheden en kan automatisch energie (ont)laden.

Hoe kan een EMS kostenbesparingen realiseren?

Een EMS optimaliseert je energiegebruik, vermindert piekbelastingen en maakt efficiënter gebruik van opgewekte energie, wat leidt tot lagere energiekosten.

Kan ik als nieuwe grootverbruiker nog steeds aansluiten op het net in Friesland?

Als gevolg van netcongestie moet Liander soms 'nee' verkopen aan nieuwe grootverbruikers. Het is belangrijk om vroegtijdig contact op te nemen met de netbeheerder om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe kan batterijopslag helpen bij het verminderen van netcongestie?

Door gebruik te maken van batterijopslag, zoals de Kiwatt Batterij, kun je energie opslaan tijdens daluren en deze gebruiken wanneer de vraag hoger is. Dit vermindert de belasting op het net tijdens piekuren en helpt bij het stabiliseren van het netwerk.

Wat is netcongestie en waarom is het een probleem in Friesland?

Netcongestie in Friesland betekent dat het elektriciteitsnetwerk de groeiende vraag naar elektriciteit niet kan bijhouden, wat vooral impact heeft op bedrijven en nieuwe huishoudens. Dit kan leiden tot beperkingen in de energievoorziening en -teruglevering.

Wat betekent flexibel vermogen voor mijn bedrijf?

Flexibel vermogen houdt in dat je als bedrijf tijdelijk extra capaciteit kunt bieden of gebruiken, afhankelijk van de behoefte. Dit helpt om pieken en dalen in het energiegebruik te managen, wat bijdraagt aan het verminderen van netcongestie.

Welke rol speelt de Kiwatt Batterij in het verminderen van netcongestie in Groningen?

De Kiwatt Batterij helpt bij het opslaan van overtollig opgewekte energie en levert deze op momenten van hoge vraag. Dit systeem is cruciaal voor het verminderen van piekbelastingen op het net en het bevorderen van een duurzamere energievoorziening.

Wat betekent de snelle elektrificatie voor de energie-infrastructuur in Groningen?

De snelle elektrificatie betekent een grotere afhankelijkheid van elektriciteit, waardoor het cruciaal is om het netwerk te versterken en flexibele energieoplossingen te implementeren om aan de groeiende vraag te voldoen.

Wat is netcongestie en hoe beïnvloedt het Groningen?

Netcongestie in Groningen houdt in dat het elektriciteitsnetwerk de toenemende vraag naar elektriciteit, vooral door elektrificatie en nieuwe bouwprojecten, niet kan bijhouden. Dit leidt tot vertragingen bij het aansluiten van woningen, scholen en bedrijven.

Wat zijn de gevolgen van netcongestie voor nieuwe projecten in Friesland?

Door netcongestie kunnen nieuwe projecten en uitbreidingen vertraging oplopen of zelfs geen doorgang vinden omdat er niet genoeg capaciteit is om ze aan te sluiten op het net.

Wat is netcongestie en hoe beïnvloedt het Drenthe?

Netcongestie in Drenthe verwijst naar de situatie waarbij het elektriciteitsnet niet voldoende capaciteit heeft om te voldoen aan de groeiende vraag, veroorzaakt door de toename van duurzame energieproductie en het stijgende elektriciteitsverbruik, vooral in steden als Assen en Emmen.

Hoe wordt de piekvraag naar elektrisch vermogen in Groningen beheerd?

In Groningen wordt de piekvraag naar elektrisch vermogen beheerd door innovatieve projecten zoals de integratie van batterijopslag en slimme energiemanagementsystemen die helpen bij het spreiden van de vraag en het efficiënt gebruik van lokaal opgewekte energie.

Wat zijn de uitdagingen voor grote energieverbruikers in Groningen?

Grote energieverbruikers ondervinden moeilijkheden bij het verkrijgen van nieuwe aansluitingen vanwege de capaciteitslimieten van het huidige netwerk. De lokale overheid en netbeheerders werken aan oplossingen zoals het optimaliseren van energiegebruik en het verhogen van lokale productiecapaciteit.

Wat is de rol van de Kiwatt Batterij in het beheersen van netcongestie in Drenthe?

De Kiwatt Batterij speelt een belangrijke rol door opgewekte energie op te slaan tijdens perioden van lage vraag en deze vrij te geven tijdens piekmomenten, wat helpt om de belasting van het net te balanceren en netcongestie te verminderen.

  

Wat zijn de langetermijnplannen van Drenthe voor het omgaan met netcongestie?

Drenthe werkt samen met netbeheerders, lokale overheden, en het bedrijfsleven om innovatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen die de capaciteit van het netwerk structureel zullen verhogen, zodat het toekomstige energiebehoeften kan ondersteunen.

Hoe ondersteunt Drenthe lokale bedrijven die last hebben van netcongestie?

De provincie biedt subsidies en ondersteuningsprogramma’s aan bedrijven die hinder ondervinden van netcongestie, om hen te helpen met innovatieve oplossingen die de druk op het net kunnen verlichten.

Wat is de impact van netcongestie op nieuwe aansluitingen in Drenthe?

Door netcongestie staan veel nieuwe aanvragen voor aansluitingen of verhoogde capaciteit op een wachtlijst, wat met name grote energieverbruikers en nieuwe ontwikkelingsprojecten treft.

Zijn er financiële voordelen aan het gebruik van een Kiwatt Batterij tijdens normale bedrijfsuren?

Ja, door energie op te slaan tijdens daluren tegen lagere tarieven en deze te gebruiken tijdens piekuren, kan een bedrijf besparen op energiekosten.

Hoe kan ik mijn bedrijf voorbereiden op een toename van stroomstoringen door netcongestie?

Overweeg het installeren van een energieopslagsysteem zoals de Kiwatt Batterij, en zorg voor regelmatige controles en onderhoud van je stroominfrastructuur. Ook is het raadzaam om een noodplan klaar te hebben voor situaties waarin de stroom uitvalt.

Hoe kan batterijopslag helpen bij het minimaliseren van de impact van stroomstoringen?

Batterijopslag biedt een buffer door energie op te slaan die kan worden ingezet wanneer de stroom uitvalt, waardoor bedrijven kunnen blijven functioneren terwijl het probleem wordt opgelost.

Hoe vaak komen stroomstoringen voor als gevolg van netcongestie?

In recente jaren is er een toename in stroomstoringen door netcongestie, gedreven door bevolkingsgroei, meer elektrische auto’s, en de algemene elektrificatie van huizen en technologieën.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van stroomstoringen?

Stroomstoringen kunnen veroorzaakt worden door natuurlijke factoren zoals extreem weer, menselijke fouten zoals graafwerkzaamheden, en problemen met de infrastructuur zoals verouderde kabels. De meest voorkomende reden tegenwoordig is netcongestie, waarbij de vraag naar stroom de capaciteit overstijgt.

Is het economisch voordelig om overtollige zonnestroom op te slaan?

Ja, het opslaan van overtollige zonnestroom kan economisch voordelig zijn omdat het je helpt om energiekosten te besparen door minder energie van het net te verbruiken tijdens piekuren, wanneer de tarieven vaak hoger zijn.

Hoe kan ik mijn overtollige zonnestroom opslaan voor later gebruik?

Je kunt overtollige zonnestroom opslaan in een batterij-opslagsysteem zoals de Kiwatt Batterij, waardoor je deze energie kunt gebruiken wanneer je het nodig hebt, ook als de zon niet schijnt.

Wat zijn de gevolgen van niet kunnen terugleveren van zonnestroom?

Als je de overcapaciteit niet kunt terugleveren, kan dit leiden tot verlies van potentieel bruikbare energie en inefficiëntie in je energieverbruik, vooral wanneer je 's avonds meer energie nodig hebt.

Kan ik subsidies krijgen voor de installatie van een batterij-opslagsysteem?

Afhankelijk van je locatie kunnen er subsidies of financiële incentives beschikbaar zijn voor de installatie van batterij-opslagsystemen als onderdeel van duurzaamheidsinitiatieven of energiebesparingsprogramma's.

Wat gebeurt er met overcapaciteit van zonnestroom op mijn dak?

Wanneer je zonnepanelen meer energie produceren dan je verbruikt, wordt deze overtollige energie vaak teruggeleverd aan het net of gaat verloren als je niet kunt terugleveren vanwege netcongestie.

Zijn energieopslagsystemen schaalbaar en aanpasbaar voor verschillende bedrijfsgroottes?

Ja, moderne energieopslagsystemen zijn zeer aanpasbaar en kunnen worden geschaald om te voldoen aan de behoeften van zowel kleine als grote ondernemingen, waardoor ze een veelzijdige oplossing bieden voor diverse zakelijke toepassingen.

Wat zijn de voordelen van energieopslagsystemen voor mijn bedrijf?

Energieopslagsystemen stellen uw bedrijf in staat om zonne-energie of goedkope netstroom op te slaan voor gebruik tijdens piektijden of uitval, wat leidt tot lagere energiekosten en een betrouwbaardere energievoorziening.

Wat is de rol van een energiemanagementgateway in mijn bedrijf?

Een energiemanagementgateway verbindt uw energieopslagsysteem met monitoring-apps en maakt interactie met de energiemarkt mogelijk, wat cruciaal is voor het effectief beheren van energiekosten en het benutten van gunstige tarieven.

Is het mogelijk om energie terug te leveren aan het net?

Ja, met een geïntegreerd energieopslagsysteem en gateway kunt u kiezen om energie terug te leveren aan het net tijdens piekverbruiksperioden of wanneer tarieven het hoogst zijn, wat financieel voordeel kan bieden.

Hoe dragen energieopslagsystemen bij aan duurzaamheid?

Deze systemen optimaliseren het gebruik van hernieuwbare energie, verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en ondersteunen zo de duurzaamheid van uw bedrijfsvoering.

Wat is piekbelasting en waarom is het een probleem voor mijn bedrijf?

Piekbelasting treedt op wanneer jouw energieverbruik op bepaalde momenten hoger is dan de afgesproken capaciteit. Dit kan leiden tot fluctuaties op de energiemarkt en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk aantasten, met mogelijke dreiging van afsluiting door de netbeheerder.

Wat is 'peak shaving' en hoe kan het mijn bedrijf helpen?

Peak shaving is het proces van het verminderen van energiepieken door energie op te slaan tijdens lage vraag en deze te gebruiken tijdens piekmomenten. Dit helpt de belasting van het netwerk te verminderen en kan je energiekosten verlagen.

Waarom ontstaan energiepieken in mijn verbruik?

Energiepieken ontstaan wanneer je bedrijf op bepaalde momenten van de dag significant meer energie verbruikt, zoals bij het opstarten van machines of het opladen van elektrische voertuigen na werktijd.

Hoe kan energieopslag bijdragen aan het beheren van piekverbruik?

Energieopslagsystemen slaan overtollige energie op tijdens periodes van lage vraag en gebruiken deze tijdens piekmomenten. Dit vermindert de piekbelasting en helpt jouw bedrijf om binnen de afgesproken capaciteitslimieten te blijven.

Hoe kan ik mijn energiekosten beheersen ondanks piekbelasting?

Beheers jouw energiekosten door gebruik te maken van slimme energiemanagementsystemen, energieopslagsystemen, en door je verbruik te optimaliseren voor laagste energietarieven. Regelmatige audits en aanpassingen van je energieverbruikspatronen kunnen ook helpen om kosten te reduceren.

Wat is netcongestie in Noord-Holland?

Netcongestie in Noord-Holland verwijst naar de overbelasting van het elektriciteitsnet door de toegenomen vraag naar en het aanbod van elektriciteit, vooral in drukbevolkte steden zoals Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. Dit kan leiden tot stroomuitval en hogere energiekosten.

Welke gevolgen heeft netcongestie voor mijn bedrijf in Noord-Holland?

Door netcongestie kun je te maken krijgen met onderbrekingen in de energielevering, wat de continuïteit van je bedrijf verstoort. Ook kunnen de energiekosten stijgen en kun je op een wachtlijst terechtkomen voor een nieuwe of zwaardere aansluiting.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan gerust op een andere manier contact met ons op.

Chat op de website