Netcongestie zet de klimaatdoelen onder druk

De toenemende afhankelijkheid van elektriciteit heeft geleid tot een groeiende vraag naar een betrouwbare en efficiënte energievoorziening. Terwijl landen zich wereldwijd inzetten om ambitieuze klimaatdoelen te behalen, vormt netcongestie een aanzienlijke uitdaging bij het realiseren van duurzame energie en het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit artikel belicht de impact van netcongestie op het behalen van de klimaatdoelen en onderzoekt mogelijke oplossingen voor dit groeiende probleem.

  1. Wat is netcongestie?
  2. Klimaatdoelen
  3. Netcongestie en de klimaatdoelen
  4. De Kiwatt Batterij

Wat is netcongestie?

Netcongestie treedt op wanneer de vraag naar elektriciteit het aanbod overtreft of wanneer er beperkte infrastructuur is om elektriciteit efficiënt te transporteren. Deze situatie ontstaat vaak op plaatsen waar duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, veel worden opgewekt. De bestaande elektriciteitsnetwerken zijn echter niet ontworpen om deze fluctuerende energieproductie te verwerken.

Klimaatdoelen

De wereldwijde strijd tegen klimaatverandering heeft geleid tot ambitieuze doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de transitie naar duurzame energiebronnen te versnellen. Deze afspraken zijn opgenomen in het Akkoord van Parijs, waarin landen beloven de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 °C. Hogere temperaturen hebben een grote invloed op de ecosystemen van de aarde. Klimaatverandering vormt een belangrijke bedreiging voor veel planten- en diersoorten en daardoor op onze samenleving als geheel.

Netcongestie en de klimaatdoelen

Duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, spelen een cruciale rol in het realiseren van de klimaatdoelen. De groei van hernieuwbare energie heeft echter geleid tot een onvoorspelbare en variabele energieproductie. De productie is namelijk afhankelijk van de weersomstandigheden, terwijl de afname juist afhankelijk is van piekmomenten.

Netcongestie verhindert het delen van energie, als de aanvoer hoog is. Wanneer er een overaanbod is van hernieuwbare energie, kan het netwerk de geproduceerde elektriciteit namelijk niet volledig transporteren naar de verbruikers. Dit ligt aan het netwerk dat niet is aangepast aan het verwerken van grote hoeveelheden energie. Niet alleen zorgt dit ervoor dat overschotten verspilt worden, maar ook dat er alsnog energie uit andere bronnen moet worden aangewend. Deze bronnen, vaak op basis van fossiele brandstoffen, dragen vaak bij aan de productie van CO2, waardoor de klimaatdoelen steeds minder bereikbaar worden.

De Kiwatt Batterij

Kortom, het is belangrijk om netcongestie onder controle te krijgen wanneer wij een kans willen hebben om de gestelde klimaatdoelen te behalen. Uiteraard zijn er nog andere manieren om netcongestie te beperken. Lees dit artikel voor meer informatie.

Zelf kunt u met een energieopslag-oplossing bijdragen aan het afnemen van de netcongestieproblematiek. Met de Kiwatt Batterij slaat u overtollige zonne-energie op tijdens drukke momenten, zodat het energienet niet overspoelt raakt. Deze energie kunt u gebruiken op een moment dat uw zonnepanelen niet werken of wanneer u meer energie nodig heeft dan u opwekt. Door gezamenlijk te streven naar een betrouwbaar en veerkrachtig elektriciteitsnetwerk kunnen we de transitie naar een duurzame energietoekomst versnellen en de klimaatdoelen realiseren.

Bent u na het lezen van dit artikel benieuwd of de Kiwatt Batterij u helpt om bewuster om te gaan met energie? Via onze Quick scan ziet u direct welke opslagoplossing het best past bij uw situatie. Als u nog vragen hebt, neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier of vraag direct een offerte aan. Uiteraard bent u ook welkom voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek op onze locatie in Ede.

Kiwatt Batterij Brochure

Heeft u een onderneming en bent u geinteresseerd in een Kiwatt Batterij? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Via de live chat

Lees ook deze artikelen eens

externalId=kiwatt-news-detail-1.1.3.3.2&filter[active]=1&filter[not uuid]=b0ed34d0-7eca-412f-a128-306b84d9b9ac&sort=date.desc