Noodkreet voor de toekomst: ernstig energietekort in 2030?

Als we de grote stroom aan informatie uit de media bekijken dan lijkt de toekomst niet altijd even rooskleurig als het gaat om de beschikbaarheid van energiebronnen. Tegen 2030 staan we voor een ernstig tekort aan energie, tenzij we drastische stappen ondernemen om onze energie-infrastructuur te transformeren. In combinatie met nieuwe, duurzame energiebronnen zou in 2030 het energienet er heel anders uit kunnen zien. In dit artikel duiken we dieper in de problemen die opdoemen en mogelijke oplossingen om een energiecrisis te voorkomen.

De groeiende vraag naar energie

Een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het dreigende energietekort in 2030 is de exponentiële groei van de wereldbevolking en de toenemende industrialisatie. De vraag naar energie blijft maar stijgen. Met de toenemende technologische ontwikkelingen en de digitalisering van de samenleving is er geen reden om aan te nemen dat deze trend zal afnemen. Dit zorgt voor druk op de bestaande energiebronnen. 

Met alleen groene energiebronnen is het momenteel niet mogelijk om het energietekort op te vangen. Dit ligt gedeeltelijk aan de beperkingen die horen bij natuurlijke manieren van energieopwekking. Zo zijn zonne- en windenergie niet de hele dag beschikbaar. Daarnaast is het elektriciteitsnet niet op orde. Zelfs wanneer we genoeg groene energie zouden kunnen opwekken, is er geen mogelijkheid om dit allemaal te transporteren. Kortom, er is een groot probleem ontstaan door de grote vraag naar energie. Dit energietekort brengt flinke uitdagingen met zich mee.

Uitputting van fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en steenkool waren de belangrijkste energiebronnen van de afgelopen eeuw. Niet alleen is bij veel van deze voorraden het eind in zicht, het is ook een oplossing die veel schade toebrengt aan het milieu. De combinatie van het naderende einde van de voorraad fossiele brandstoffen legt druk op de wereldwijde gemeenschap om over te stappen op schonere alternatieven. Om de klimaatdoelen te halen zullen we dus na moeten denken over alternatieve manieren van energieproductie.

Problemen bij toekomstbestendige energie

Tennet, de organisatie die het elektriciteitsnet in Nederland beheert, waarschuwt dat er in 2030 mogelijk niet altijd genoeg elektriciteit beschikbaar zal zijn. Dit komt door de groeiende afhankelijkheid van weersafhankelijke duurzame energiebronnen zoals zon en wind en de sluiting van kolen- en gascentrales. Hierdoor kan het moeilijk worden om een constante stroomvoorziening te handhaven, vooral als het weer niet meewerkt.

Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn alternatieven zoals waterstof en grootschalige batterijopslag mogelijk, maar deze blijken relatief duur en de ontwikkeling ervan verloopt trager dan gewenst. Een andere optie is de bouw van nieuwe kerncentrales, waarvoor het Nederlandse kabinet onlangs heeft gekozen. Echter, deze kernreactoren zullen naar verwachting pas in 2035 operationeel zijn.

TenneT stelt ook voor dat consumenten flexibeler worden in hun elektriciteitsverbruik. Ze kunnen dan meer elektriciteit gebruiken wanneer er een overschot is en juist tijdens tekorten het gebruik zo veel mogelijk beperken. 

Internationale samenwerking

Het dreigende energietekort en de wens om klimaatneutraal energie op te wekken speelt niet alleen in Nederland. Om dit probleem aan te pakken, pleit Tennet voor meer Europese samenwerking en het vergroten van elektriciteit uitwisseling met buurlanden. Deze aanpak is nodig om te zorgen voor een betrouwbare en duurzame elektriciteitsvoorziening in de toekomst. Klimaatverandering en energiezekerheid zijn globale uitdagingen die geen grenzen kennen, daarom moeten we gezamenlijk actie ondernemen om een duurzame toekomst te waarborgen.

Batterijopslag

Met een Kiwatt Batterij kunt u op een slimme en toekomstgerichte manier met energie omgaan. Deze geavanceerde batterijopslagtechnologie stelt u in staat om de energie die wordt opgewekt door zonnepanelen op te slaan wanneer de zon schijnt en deze op een later tijdstip te gebruiken, zelfs als de zon niet schijnt. 

  • Hierdoor bent u minder afhankelijk van het tijdstip van de dag waarop zonnepanelen energie kunnen produceren. 
  • Het maximaliseert de efficiëntie van uw zonne-energiesysteem en draagt bij aan een duurzamere en betrouwbaardere energievoorziening voor de toekomst. 
  • U voorkomt clipping, peak shaving en hoeft niet te wachten op een uitbreiding/vergroting van uw netaansluiting. 

    Doe de Quick Scan om te kijken welke batterij-oplossing bij uw situatie past. Neem contact met ons op als u vragen heeft of wilt weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen. Het dreigende energietekort in 2030 is een probleem dat snel dichterbij komt. De overgang naar duurzame energiebronnen is niet langer een keuze, maar een absolute noodzaak. De klok tikt en de tijd om actie te ondernemen is nu.

Kiwatt Batterij Brochure

Heeft u een onderneming en bent u geinteresseerd in een Kiwatt Batterij? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Via de live chat

Lees ook deze artikelen eens

externalId=kiwatt-news-detail-1.1.3.3.2&filter[active]=1&filter[not uuid]=cb2a65b4-a670-4081-aa52-146f9ac7ae54&sort=date.desc