Overbelast stroomnet: teruglevering van zonne-energie wordt stopgezet

Het toenemende gebruik van zonne-energie is een grote stap in de goede richting in de transitie naar duurzame energiebronnen. Dit brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals de overbelasting van het stroomnet. In de afgelopen maanden is het stopzetten van de teruglevering van zonne-energie in gebieden met een overbelast stroomnet eerder regel dan uitzondering geworden. 

  1. De groei van het opwekken van zonne-energie
  2. De uitdaging van een overbelast stroomnet
  3. Maatregelen om overbelasting tegen te gaan
  4. De noodzaak van investeringen in netwerkcapaciteit
  5. Oplossing: de Kiwatt Batterij

De groei van het opwekken van zonne-energie

Het opwekken van zonne-energie heeft de afgelopen jaren een exponentiële groei doorgemaakt. Technologische vooruitgang, dalende kosten van zonnepanelen en een groeiend bewustzijn van de klimaatverandering hebben bijgedragen aan de populariteit ervan. Veel huiseigenaren en bedrijven hebben geïnvesteerd in zonnepanelen om hun energieverbruik uit fossiele brandstoffen te verminderen en bij te dragen aan een groenere toekomst.

De uitdaging van een overbelast stroomnet

Hoewel de groei van zonne-energie een positieve ontwikkeling is, heeft dit wel geleid tot uitdagingen met betrekking tot het elektriciteitsnetwerk. Traditionele stroomnetwerken zijn ontworpen voor eenrichtingsverkeer, waarbij elektriciteit van centrale energiebronnen naar consumenten wordt geleid. Met de opkomst van zonne-energie kunnen consumenten echter ook elektriciteit terugleveren aan het net, wat een tweerichtingsverkeer oplevert.

In gebieden waar veel huizen en bedrijven gebruik maken van zonnepanelen, kan dit leiden tot overbelasting van het netwerk. Op zonnige dagen, wanneer de productie van zonne-energie op zijn hoogst is, kan er meer elektriciteit worden teruggevoerd naar het netwerk dan dat het kan verwerken. Dit kan leiden tot spanningsschommelingen, netwerkstoringen en zelfs schade aan elektrische apparatuur. 

Maatregelen om overbelasting tegen te gaan

Om deze problemen aan te pakken, hebben netbeheerders verschillende maatregelen genomen. Één van de meest opvallende maatregelen is het stopzetten van de teruglevering van zonne-energie in gebieden met een overbelast netwerk. Dit betekent dat zonnepanelen tijdelijk worden uitgeschakeld en geen elektriciteit terugleveren aan het netwerk.

Hoewel deze maatregel effectief kan zijn om overbelasting te voorkomen, kan het frustrerend zijn voor eigenaren van zonnepanelen die willen profiteren van terugleververgoedingen. Dit gebeurt voornamelijk in gevallen waarbij je de opgewekte zonnestroom zelf niet direct gebruikt. Daarnaast vragen steeds meer netbeheerders kosten voor het terugleveren van zonnestroom. Het maakt in dat geval geen verschil of er veel of weinig vraag is. Je betaalt per jaar een vast bedrag afhankelijk van de capaciteit van de zonnepanelen.

De noodzaak van investeringen in netwerkcapaciteit

Om de transitie naar duurzame energie te ondersteunen, is het belangrijk dat het elektriciteitsnetwerk wordt gemoderniseerd en uitgebreid. Dit gaat zowel over investeringen in slimme netwerken, energieopslagtechnologieën en verbeterde netwerkcapaciteit om de groeiende vraag naar zonne-energie aan te kunnen. Voor nu is dit helaas nog niet zo ver.

Oplossing: de Kiwatt Batterij

Een veelbelovende oplossing voor het probleem van overbelasting van het stroomnet is onze Kiwatt Batterij. In plaats van overtollige energie terug te leveren aan het netwerk, zoals je voorheen deed, sla je de energie op voor eigen gebruik. De Kiwatt Batterij stelt bedrijven namelijk in staat om de opgewekte zonne-energie zelf te gebruiken door dit simpelweg op te slaan voor later gebruik. Deze batterij-oplossing biedt niet alleen een duurzamere benadering van energiegebruik, maar vermindert ook de belasting op het elektriciteitsnetwerk tijdens piekuren. 

Daarnaast gaat jouw zonne-energie niet verloren, maar bewaar je deze simpelweg, totdat je het nodig hebt. Zo vergroot je namelijk ook nog eens de energieonafhankelijkheid van je bedrijf. 

Benieuwd hoe je het beste om kan gaan met een overbelast stroomnet en de stop op teruglevering van zonne-energie? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies of vul onze Quick Scan in om te kijken welke batterij-oplossing het beste bij je past.
 

Kiwatt Batterij Brochure

Heeft u een onderneming en bent u geinteresseerd in een Kiwatt Batterij? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Via de live chat

Lees ook deze artikelen eens

externalId=kiwatt-news-detail-1.1.3.3.2&filter[active]=1&filter[not uuid]=9d9848bb-11f2-4a5c-93bd-c7845778a47e&sort=date.desc