De toenemende kosten voor het terugleveren van zonnestroom in 2024

Met de groeiende populariteit van zonne-energie als duurzame energiebron, worden steeds meer huishoudens  en bedrijven aangemoedigd om zonnepanelen te installeren. Naast het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, biedt het terugleveren van overtollige zonnestroom aan het net een kans om bij te dragen aan een groenere en meer duurzame energie-infrastructuur. Helaas krijgen eigenaren van zonnepanelen steeds vaker te maken met terugleverkosten voor zonnestroom. De vraag voor 2024 luidt: wat zijn de vooruitzichten? Lopen de kosten voor het terugleveren van zonnestroom verder op? 

  1. Nadelen groeiende populariteit zonnepanelen
  2. Leveranciers rekenen terugleverkosten zonnestroom
  3. Waarom terugleverkosten zonnestroom
  4. Batterij als oplossing bij terugleverkosten zonnestroom

Nadelen groeiende populariteit zonnepanelen

Met de toenemende populariteit van zonnepanelen hebben we tijdens zonnige dagen een overschot aan zonne-energie. Deze zonnestroom kan vaak niet direct compleet door jouw bedrijf of huishouden worden gebruikt, waardoor alle overtollige zonnestroom terug het elektriciteitsnet in gaat. Dit leidt tot een overaanbod van energie op de markt, waardoor energieleveranciers terugleverkosten in rekening zijn gaan brengen. Het terugleveren draagt bij aan de netcongestie problemen in Nederland, maar de Kiwatt Batterij lost deze problemen gelukkig op. 

Leveranciers rekenen terugleverkosten zonnestroom

Verschillende energieleveranciers, waaronder Vandebron, Vrijopnaam, OM Energie, Energie VanOns en Budget Energie, hanteren in 2024 terugleverkosten voor klanten die via hun zonnepanelen elektriciteit terugleveren aan het net. Het wisselt per energieleverancier of de terugleverkosten voor zonnestroom gelden voor alle klanten. 

Sommige leveranciers rekenen enkel kosten voor klanten met een variabel contract. Deze terugleverkosten voor zonnestroom zijn gebaseerd op saldeerbare teruglevering, wat betekent dat alleen de teruglevering die kan worden verrekend met het eigen verbruik wordt meegerekend. 

De hoogte van de vaste terugleverkosten variëren per schaal, waarbij klanten met minder teruglevering in een lagere schaal terechtkomen en dus ook minder betalen  dan klanten met meer teruglevering. De vaste terugleverkosten voor zonne-energie verschillen per energieaanbieder, maar liggen over het algemeen tussen de €4,- en €50,- euro per maand. Het is goed om te weten dat de resterende teruglevering wordt vergoed op basis van de daadwerkelijke waarde ervan.

Waarom terugleverkosten zonnestroom

Deze extra kosten voor het terugleveren van zonnestroom in 2024 zijn vastgesteld, omdat energieleveranciers tegen problemen aanlopen. Deze problemen zijn de oorzaak van de terugleverkosten van zonnestroom:

Netwerkkosten

Netbeheerders moeten investeren in het onderhoud en de uitbreiding van het elektriciteitsnet om de toenemende hoeveelheid zonne-energie, die teruggeleverd wordt aan het net, te kunnen verwerken. Deze investeringen leiden tot hogere netwerkkosten voor zowel huiseigenaren als bedrijven die zonnestroom terugleveren.

Scheefgroei kosten

De kosten voor het terugleveren van zonne-energie werden voorheen opgenomen in de algemene stroomprijs, waardoor ze werden verdeeld over alle klanten, ongeacht of ze zonnepanelen hadden of niet. Doordat er steeds meer mensen zijn die zonnestroom terugleveren, blijven de kosten stijgen. Met terugleverkosten voor zonnestroom komen de kosten grotendeels terecht bij de veroorzakers in plaats van stijgende kosten voor alle energiegebruikers.

Onbalanskosten

De productie van zonne-energie is moeilijk te voorspellen. Energieleveranciers weten op welke momenten van de dag de zon schijnt, maar kunnen de zonnesterkte lastig voorspellen. Als de hoeveelheid opgewekte energie afwijkt van de verwachtingen, leidt dit tot situaties waarin overtollige energie tegen lagere prijzen verkocht wordt of er juist extra energie moet worden ingekocht om aan de vraag te voldoen. Deze extra inkoop drijft de kosten op. Deze kosten worden nu niet langer verdeeld over alle huishoudens en bedrijven, maar ze worden verwerkt in de terugleverkosten voor zonnestroom.

Mismatch ware stroomprijs

Hoog verbruik tijdens piekuren of een toegenomen hoeveelheid opgewekte energie wegwerken tijdens daluren zorgt voor grote verschillen tussen de bedragen die klanten betalen voor hun elektriciteitsverbruik en de daadwerkelijke kosten van de stroom. Het tegenovergestelde is ook mogelijk, maar komt eigenlijk zelden voor. Dit verschil in de kosten kwam voorheen volledig voor rekening van de energiebedrijven, maar wordt nu doorberekent in de terugleverkosten voor zonnestroom.

Batterij als oplossing bij terugleverkosten zonnestroom

De Kiwatt Batterij biedt een handige oplossing wanneer jouw huishouden of bedrijf geconfronteerd wordt met terugleverkosten voor zonnestroom. Door overtollige zonne-energie op te slaan in de batterij tijdens periodes van overproductie, heb je niet alleen energie achter de hand, maar zorg je ook voor een lager deel teruggeleverde kWh. Hierdoor heb je de mogelijkheid om in een lagere schaal te worden ingedeeld. Hierdoor dalen de maandelijkse kosten. Je profiteert dus dubbel van uw Kiwatt Batterij. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

Kiwatt Batterij Brochure

Heeft u een onderneming en bent u geinteresseerd in een Kiwatt Batterij? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Via de live chat

Lees ook deze artikelen eens

externalId=kiwatt-news-detail-1.1.3.3.2&filter[active]=1&filter[not uuid]=816d1982-0bd4-4d0c-a1f0-31b0d58f98bc&sort=date.desc